Sidebar

Меню

трудова дисциплина

 • Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 11

  Рубрика: Трудови отношения

  Процесуалните срокове по ГПК и официалните празници, или „празник“ ли е денят на народните будители
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 5

  Могат ли контролните органи на инспекцията по труда да дават задължителни предписания на работодателя за неизплатено трудово възнаграждение на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
  стр. 9

  Нарушения на трудовата дисциплина
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 14

  Митове и факти в трудовото право - За трудовия стаж
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 20

  Кодексът на труда предвижда различни обезщетения, на които имат право работниците
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 27

  Отказ на работодателя да изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Банова
  стр. 30

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2017
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 33

   

  Рубрика: Дължавна служба

  Между длъжността "директор" на детска градина и публичната длъжност "общински съветник" има съвместимост
  авторски материал
  Автор / източник: Чавдар Христов
  стр. 40

   

  Рубрика: Човешки ресурси

  Един по-различен подход за привличане на таланти
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Иванова
  стр. 43

   

  Рубрика: Бизнес етикет и протокол

  Бизнес етика и протокол - Подаръците – как да ги поднасяме и адресираме, и как да ги приемаме
  авторски материал
  Автор / източник: Кристина Крънчева
  стр. 54

   

  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Ще отпадне ли необходимостта от подаване на уведомление по реда на чл. 15 ЗЗБУТ, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 62

   

  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 71

   

  Рубрика: Социално осигуряване

  Oсновни параметри на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Красимира Атанасова
  стр. 77

  Eлектронни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт във връзка със задължителното пенсионно осигуряване
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Атанасова
  стр. 82

  Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии
  авторски материал
  Автор / източник: НОИ
  стр. 90


  Професионални празници през септември
  стр. 91

  Социална фактология
  стр. 92

  Важно е да знаете
  стр. 95

  Къде да застанат русалките
  стр. 96

Книги