Меню

Стара Загора

Заглавие
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по новата правна уредба на обществените поръчки. Проблеми, решения, практика