Sidebar

Меню

социално подпомагане

  • Труд и право

    Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
    Списание „Труд и право”излиза от м. юли 1992 г.

Книги