Меню

социално осигуряване

Заглавие
Семинар по промените в кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му. Практически въпроси по уредбата на трудовите отношения. Новата уредба на командироването при предоставяне на услуги
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 06
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 05
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 04
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 04
Социално осигуряване - 2016
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 12
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 11
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 11
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Кодекс за социално осигуряване
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.