Меню

семинар

Заглавие
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в българия за 2017 г.
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС
Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Съдебна практика
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.