Sidebar

Меню

семинар

Заглавие
Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в българия за 2017 г.
Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти в България за 2015 г. (Избрани въпроси)
Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.
Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.
Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки
Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.
Правен семинар Закон и практика - Пролет 2016
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - Гърция
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Новият Закон за счетовоството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в данъчните закони за 2016 г.
Новият закон за счетоводството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Новият Закон за счетоводството. Промените в Националните счетоводни стандарти
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани