Sidebar

Меню

семинар

Заглавие
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по граждански процес
Семинар по граждански процес
Семинар по граждански процес
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите
Семинар по годишно счетоводно приключване на 2016 г. за бюджетните организации. Начисляване на амортизации
Семинар по вещно право
Семинар по актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Кадастър и имотен регистър. Актуална практика на върховния административен съд
Семинар по актуални въпроси на търговското право
Семинар по актуални въпроси на облигационното право
Семинар по административен процес
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани