Меню

семинар

Заглавие
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Данъци и счетоводство – Пролет 2018
Закон и практика – Пролет 2018
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения