Sidebar

Меню

семинар

Заглавие
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по облигационно право
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по новата правна уредба на обществените поръчки. Проблеми, решения, практика
Семинар по Международни счетоводни стандарти
Семинар по здравословни и безопасни условия на труд
Семинар по здравословни и безопасни условия на труд
Семинар по Закон за наследството. Проблеми на правоприлагането
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди

Книги

  • Актуални

  • Очаквани