Меню

семинар

Заглавие
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
Нови стандарти в защитата на личните данни. Практически решения