Меню

семинар

Заглавие
Семинар по граждански процес
Семинар по устройство на територията, кадастъра и имотния регистър
Семинар по обществени поръчки
Семинар по здравословни и безопасни условия на труд
Семинар по обществени поръчки
Правен семинар Закон и практика - Пролет 2016
Семинар по счетоводство и данъци
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по здравословни и безопасни условия на труд
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по новата правна уредба на обществените поръчки. Проблеми, решения, практика
Семинар по счетоводство и данъци