Sidebar

Меню

семинар

Заглавие
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК
Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2016 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по административен процес
Семинар по актуални въпроси на облигационното право
Семинар по актуални въпроси на търговското право
Семинар по актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Кадастър и имотен регистър. Актуална практика на върховния административен съд
Семинар по вещно право
Семинар по годишно счетоводно приключване на 2016 г. за бюджетните организации. Начисляване на амортизации
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите

Книги