Sidebar

Меню

семинар

Заглавие
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2016 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2016 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови стандарти в защитата на личните данни. Практически решения
Новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2016 г. Практически въпроси по ДДС
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

Книги