Меню

семинар – пролет 2022

Заглавие
Присъствен семинар - Закон и практика - Пролет 2022
Присъствен семинар - Данъци и счетоводство - Пролет 2022
Присъствен семинар - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на разпоредителните сделки с вещни права върху имоти
Присъствен семинар и уебинар - Граждански процес
Присъствен семинар и уебинар - Практически въпроси на наследяването
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на търговското и облигационното право
Присъствен семинар и уебинар - Длъжностно лице по защита на данните
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на обществените поръчки – Пролет 2022
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК