Меню

счетоводна практика

Заглавие
Създаването и налагането на счетоводна и данъчна практика – необходимост от същностна и концептуална промяна