Меню

съдебна практика

Заглавие
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Съдебна практика
По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика
Семинар по граждански процес
Граждански процес. Изпълнително производство. Въззивно производство. Касационно обжалване. Промените в Гражданския процесуален кодекс
Семинар по счетоводство и данъци
Труд и право
Счетоводство, данъци и право
Собственост и право
Търговско и облигационно право