Sidebar

Меню

Русе

Заглавие
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Новият Закон за счетоводството. Промените в Националните счетоводни стандарти
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2016 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани