Меню

Русе

Заглавие
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.
Защита на личните данни
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.