Меню

регистриране на продажби в търговските обекти

Заглавие
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти