Меню

регистриране на продажби в търговски обекти

Заглавие
Промените в Наредба No Н-18 за регистрирането на продажбите в търговските обекти и софтуерите за управлението им