Меню

регионален учебен семинар

Заглавие
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.