Меню

регионален учебен семинар

Заглавие
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.