Sidebar

Меню

придобит трудов стаж

 • Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 08

  Рубрика: Трудови отношения

  За допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
  стр. 5

  Митове и факти в трудовото право - За трудовите злополуки
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 14

  Tрудов договор срещу облигационен договор при наемане на работа
  авторски материал
  Автор / източник: Десислава Алексиева
  стр. 18

  Отпуски за изпълнение на граждански задължения
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 26

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 29


  Рубрика: Човешки ресурси

  Kак „да превключим“ на работен режим след летния отпуск
  авторски материал
  Автор / източник: ИК "Труд и право"
  стр. 40


  Рубрика: Заплащане и обещетения

  Oбщи характеристики и специфични особености на системите за заплащане на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Иванова
  стр. 42


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Работодателят е длъжен да осигури топла храна и ободряващи напитки за смените, през които работниците или служителите полагат нощен труд
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 55

  Две трети от установените нарушения в сектор „строителство“ през първото полугодие на 2017 г. са свързани с безопасността и здравето при работа
  административна практика
  Автор / източник: ИА "ГИТ"
  стр. 57


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  От 1 септември стартира нова програма за намаляване на безработицата към Националния план за действие по заетостта за 2017 г.
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 60


  Рубрика: Социално осигуряване

  Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане
  авторски материал
  Автор / източник: Нели Вангелова
  стр. 62

  Пенсиониране при недостигащ осигурителен стаж
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Белчева
  стр. 70


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Здравно осигуряване на български гражданин за периоди на стаж в Европейската комисия
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 72


  Професионални празници през септември
  стр. 74

  Социална фактология
  стр. 75

  Важно е да знаете
  стр. 78

  Равносметка
  стр. 79

   

Книги