Меню

Полина ЦОКОВА

Заглавие
Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.