Sidebar

Меню

платен годишен отпуск на държавен служител

 • Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 12

  Рубрика: Трудови отношения

  Kак ще работим по празниците и заплащане на труда, положен в празничен и почивен ден
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 5

  Митове и факти в трудовото право - За инспекцията по труда
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 13


  Рубрика: Държавна служба

  Oтносно правото на платен годишен отпуск на държавен служител с намалена работоспособност
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Александрова
  стр. 18


  Рубрика: Човешки ресурси

  Kак да постигаме успешно целите си през новата година
  авторски материал
  Автор / източник: Ирена Жотева
  стр. 21


  Рубрика: Заплащане и обещетения

  Подготвя се ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ за минималната работна заплата
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
  стр. 26


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Калина Петкова
  стр. 34

  Заповед № РД 01-883 от 03.11.2017 г. на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 38


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Hовости в законодателството в сферата на пазара на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Атанаска Тодорова
  стр. 41


  Рубрика: Социално осигуряване

  Oсигуряване на лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време
  авторски материал
  Автор / източник: Вержиния Заркова
  стр. 51

  Правила за изплащане на „коледна добавка“ към пенсиите за декември 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Атанасова
  стр. 67


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Зачитане на здравноосигурителни права и ред за проверка на здравноосигурителния статус
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 70

  Професионални празници през януари
  стр. 74

  Указател на публикациите в дайджест "Труд и право" през 2017 година
  стр. 75

  Важно е да знаете
  стр. 95

   

Книги