Меню

окончателен данък

Заглавие
Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви