Sidebar

Меню

обучение

Заглавие
Семинар по здравословни и безопасни условия на труд
Семинар по здравословни и безопасни условия на труд
Семинар по Международни счетоводни стандарти
Семинар по новата правна уредба на обществените поръчки. Проблеми, решения, практика
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по облигационно право
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в търговския закон и закона за особените залози
Семинар по счетоводство и данъци

Книги