Sidebar

Меню

обучение

Заглавие
Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. на бюджетните предприятия. Актуални въпроси по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Системи за финансово управление и контрол
Семинар по устройство на територията, кадастъра и имотния регистър
Семинар по устройство на територията и кадастъра
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по търговско право
Семинар по счетоводство и данъци
Семинар по счетоводство и данъци
Семинар по промените в търговския закон и закона за особените залози
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по облигационно право
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани