Меню

обществени поръчки

Заглавие
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС
Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 04
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 03
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 07
Закон и практика - Пролет 2017
Семинар по практически въпроси по обществените поръчки
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 06
Семинар по обществени поръчки
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 05
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 04
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 12
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 11
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Новата правна уредба на обществените поръчки
Семинар по обществени поръчки
Семинар по обществени поръчки
Правен семинар Закон и практика - Пролет 2016