Меню

обществени поръчки

Заглавие
Присъствен семинар и уебинар - Обществени поръчки - Есен 2021
Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника по прилагането му от 2021 г. Създаване на поръчка и работа на комисията в ЦАИС ЕОП
Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки
Учебен уебинар в Zoom – Промените в правната уредба на обществените поръчки. Основни въпроси на електронното възлагане
Учебен уебинар в Zoom – Абсолютна давност. Актуални промени в Закона за задълженията и договорите
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЕСЕН 2020
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП
Закон и практика - Пролет 2019
Действие на промените в правната уредба на обществените поръчки от 1 март 2019 г. Правни аспекти на бъдещата централизирана електронна платформа. Практика на КЗК и ВАС
Актуални въпроси на обществените поръчки
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 04
Обществените поръчки и противодействието на корупцията. Нови моменти в законодателството
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 12
Закон и практика – Пролет 2018
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 07
Съдържание, попълване и доказване на обстоятелствата, посочени в Единния европейски документ за обществени поръчки
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 06
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 05