Sidebar

Меню

обществени поръчки

Заглавие
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
Закон и практика - Пролет 2019
Действие на промените в правната уредба на обществените поръчки от 1 март 2019 г. Правни аспекти на бъдещата централизирана електронна платформа. Практика на КЗК и ВАС
Актуални въпроси на обществените поръчки
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 04
Обществените поръчки и противодействието на корупцията. Нови моменти в законодателството
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 12
Закон и практика – Пролет 2018
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 07
Съдържание, попълване и доказване на обстоятелствата, посочени в Единния европейски документ за обществени поръчки
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 06
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 05
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС
Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 04
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 03
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 07
Закон и практика - Пролет 2017

Книги

  • Актуални

  • Очаквани