Sidebar

Меню

обществени поръчки

Заглавие
Актуални въпроси на обществените поръчки
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 11
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 12
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 04
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 05
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 06
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 07
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 03
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 04
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 05
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 06
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 07
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 12
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 04
Действие на промените в правната уредба на обществените поръчки от 1 март 2019 г. Правни аспекти на бъдещата централизирана електронна платформа. Практика на КЗК и ВАС
Закон и практика - Пролет 2017
Закон и практика - Пролет 2019

Книги