Sidebar

Меню

Общ регламент за защита на личните данни

 • Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 01

  Рубрика: Трудови отношения

  Комплексни законодателни мерки срещу неизплащане или забавено изплащане на заплатите
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
  стр. 5

  Нормативни правила относно ползването и отлагането на платения годишен отпуск
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 23

  Кои са документите, необходими за сключване на трудов договор
  авторски материал
  Автор / източник: Тодор Капитанов
  стр. 33

  Действие на колективния трудов договор за работа при друг работодател
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Маркова
  стр. 36


  Рубрика: Служебни правоотношения

  Относно правото на представително и униформено облекло на държавния служител
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Александрова
  стр. 39


  Рубрика: Защита на личните данни

  Подготвителни действия на работодателите за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 43


  Рубрика: Заплащане и обезщетения

  За работа на празниците се плаща поне двойно
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 54


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 57

  Какво представлява Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, и приложението й в България
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Найденов
  стр. 61


  Рубрика: Социално осигуряване

  Основни акценти в Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. и преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 67

  Бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (Извлечение)
  нормативен текст
  стр. 93

  Нови моменти през 2018 г. относно правото на лицата да променят осигуряването си от втори в първи стълб на пенсионната ни система
  авторски материал
  Автор / източник: Любомира Язаджиева
  стр. 84


  Стартира Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
  Автор / източник: "ТП"
  стр. 96

  Важно е да знаете
  стр. 76

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  СОЦИАЛНА ФАКТОЛОГИЯ – Важни показатели и цифри, в сила от 01.01.2018 г.

 • Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 04

  Рубрика: Трудови отношения

  Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 5

  Промени в Закона за обществените поръчки, които обуславят отстраняването на работодателя от обществена поръчка, когато са извършени нарушения на трудовото законодателство
  авторски материал
  Автор / източник: Полина Цокова
  стр. 11

  Правото на обезщетение при неизползван платен годишен отпуск
  авторски материал
  Автор / източник: Тодор Капитанов
  стр. 21

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 25


  Рубрика: Служебни правоотнишения

  Уредбата за декларациите на служителите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  авторски материал
  Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
  стр. 38


  Рубрика: Защита на личните данни

  От 25 май 2018 година започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 44

  Задължения на обработващите лични данни съгласно изискванията на GDPR
  авторски материал
  Автор / източник: Десислава Кръстева
  стр. 52


  Рубрика: Заплащане и правоотношения

  Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 59


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Преглед на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, в сила от 23 май 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Атанаска Тодорова
  стр. 65


  Рубрика: Социално осигуряване

  Новите правила в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правото на обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст
  авторски материал
  Автор / източник: Нели Вангелова
  стр. 73

  Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица
  авторски материал
  Автор / източник: Зорница Димитрова
  стр. 81


  Рубрика: Здравно осигуряване

  Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице - пенсионер, собственик на ЕТ или ЕООД
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 87


   

  Социална фактология
  стр. 91

  Важно е да знаете
  стр. 94

 • Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 05

  Рубрика: Трудови отношения

  Промените в еднодневните трудови договори и в режима за полагане на извънреден труд
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 5

  Приета е Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: ИК "Труд и право"
  стр. 11

  Нови форми на комуникация между страните по трудовото правоотношение
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 13

  Изискването на съгласие от работника не означава деклариране на обстоятелства
  авторски материал
  Автор / източник: Чавдар Христов
  стр. 17

  Удръжки от заплата могат да се правят само в определени от закона случаи
  авторски материал
  Автор / източник: Тодор Капитанов
  стр. 23

  Предварителна закрила при уволнение на член на синдикалното ръководство
  авторски материал
  Автор / източник: Стойна Сербезова
  стр. 26

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 35


  Рубрика: Служебни правоотнишения

  Отстраняване на държавен служител от работа, поради наказателно преследване
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Александрова
  стр. 42


  Рубрика: Защита на личните данни

  Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на личните данни
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 46


  Рубрика: Заплащане и правоотношения

  Относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 54


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 61


  Рубрика: Социално осигуряване

  Промените в реда за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
  авторски материал
  Автор / източник: Красимира Атанасова
  стр. 68

  Въпроси и отговори във връзка с пенсионирането
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 71


  Рубрика: Здравно осигуряване

  Как да възстановим здравноосигурителните си права
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 80

 • Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

  17 април 2018 г.
  София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
  Лектор: Д-р Невин Фети
  Цена с ДДС: 180.00 лв.
  Местата за семинара са запълнени!
  Заповядайте на същия семинар на 15 май 2018 г.
  Поканата за семинара можете да разгледате тук.

 • Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

  15 май 2018 г.
  София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
  Лектор: Д-р Невин Фети
  Цена с ДДС: 180.00 лв.
  Местата за семинара са запълнени!
  Заповядайте на същия семинар на 29 май 2018 г.
  Поканата за семинара можете да разгледате тук.

Книги