Меню

Обработващ лични данни

Заглавие
Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“