Sidebar

Меню

НОИ

Заглавие
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Социално осигуряване - 2015 г.
Социално осигуряване - 2016
Социално осигуряване - 2017
Социално осигуряване - 2018
Труд и право

Книги