Меню

Национална класификация на професиите и длъжностите

Заглавие
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2018 г.
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 01