Меню

Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Заглавие
Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя