Меню

МТСП

Заглавие
Социално осигуряване – 2023 година
Трудови отношения - 2023
Социално осигуряване – 2022 година
Трудови отношения - 2022
Социално осигуряване – 2021 година
Трудови отношения - 2021
Социално осигуряване – 2020 година
Трудови отношения - 2020
Социално осигуряване – 2019 г.
Трудови отношения - 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 06
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 12