Sidebar

Меню

Кодекс за социално осигуряване

Заглавие
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Кодекс за социално осигуряване
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г.
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, засягащи изчисляването на размера на трудовите пенсии
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.

Книги