Меню

Годишна данъчна декларация 2017

Заглавие
Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ