Меню

Европейска заповед за запор на банкови сметки

Заглавие
Нови положения и практически въпроси в изпълнителния процес. Практика на Върховния касационен съд