Меню

електронни документи в трудово досие

Заглавие
Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 05

Книги

  • Актуални

  • Очаквани