Sidebar

Меню

електронни документи в трудово досие

 • Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 05

  Рубрика: Трудови отношения

  Промените в еднодневните трудови договори и в режима за полагане на извънреден труд
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 5

  Приета е Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: ИК "Труд и право"
  стр. 11

  Нови форми на комуникация между страните по трудовото правоотношение
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 13

  Изискването на съгласие от работника не означава деклариране на обстоятелства
  авторски материал
  Автор / източник: Чавдар Христов
  стр. 17

  Удръжки от заплата могат да се правят само в определени от закона случаи
  авторски материал
  Автор / източник: Тодор Капитанов
  стр. 23

  Предварителна закрила при уволнение на член на синдикалното ръководство
  авторски материал
  Автор / източник: Стойна Сербезова
  стр. 26

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 35


  Рубрика: Служебни правоотнишения

  Отстраняване на държавен служител от работа, поради наказателно преследване
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Александрова
  стр. 42


  Рубрика: Защита на личните данни

  Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на личните данни
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 46


  Рубрика: Заплащане и правоотношения

  Относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 54


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 61


  Рубрика: Социално осигуряване

  Промените в реда за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
  авторски материал
  Автор / източник: Красимира Атанасова
  стр. 68

  Въпроси и отговори във връзка с пенсионирането
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 71


  Рубрика: Здравно осигуряване

  Как да възстановим здравноосигурителните си права
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 80

 • Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя

  Как да ги създаваме?
  Как да ги съхраняваме?
  Книга, CD и достъп до специализиран сайт.

Книги