Меню

добросъвестно владение

Заглавие
По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика