Меню

деклариране на доходите за 2018 г.

Заглавие
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.