Меню

данък върху добавената стойност

Заглавие
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 01
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Данъци и счетоводство – Пролет 2018
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 07
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 07
Данъци и счетоводство - Пролет 2017
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 06
Семинар по данък върху добавената стойност през 2016 г.
Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 05
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 04
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 12
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 11
Семинар по счетоводство и данъци