Меню

данъчно облагане

Заглавие
Счетоводство - 2023
Новото данъчно законодателство през 2023 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.
Учебен семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.
Учебен семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК
Счетоводство - 2022
Новото данъчно законодателство през 2022 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г.
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Счетоводство - 2021
Новото данъчно законодателство през 2021 година
Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане. Данъчно облагане на 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Счетоводство - 2020
Новото данъчно законодателство през 2020 година