Меню

чл. 136 от Закона за задълженията и договорите

Заглавие
Привилегиите в полза на държавата по чл. 136, ал. 1, т. 2 и 6 от Закона за задълженията и договорите