Меню

административни нарушения и наказания

Заглавие
Становище изх. № 92-00-1299-2 от 04.10.2017 г. на НАП
Давност при глобите по закона за административните нарушения и наказания