Sidebar

Меню

Дисциплинарни нарушения и наказания

 • Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 06

  Рубрика: Трудови отношения

  Актуални промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 5

  Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 21

  Митове и факти в трудовото право - За изпитателния срок
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 39

  Въпроси и отговори от практиката на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 43


  Рубрика: Държавна служба

  Промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, в сила от 6 юни 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 49


  Рубрика: Човешки ресурси

  Въвеждaне на компетентнoстен мoдел в упpавлението на човeшките pесурси
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Иванова
  стр. 55


  Рубрика: Бизнес етикет и протокол

  Бизнес кореспонденция
  авторски материал
  Автор / източник: Кристина Крънчева
  стр. 65


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 71


  Рубрика: Социално осигуряване

  Oще за промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и предвижданите нови размери на минималните пенсии от 1 юли 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Атанасова
  стр. 74

  НОИ стартира изпращането на уведомителни писма във връзка с условията за пенсиониране на лицата през 2018 г.
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 81


  Рубрика: Социална интерграция

  Приети са важни промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, свързани с изплащането на помощи за деца с трайни увреждания
  авторски материал
  Автор / източник: Михаела Тодорова
  стр. 83


  Рубрика: Здравно осигуряване

  Здравно осигуряване на лице за сметка на държавния бюджет
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 86

Книги