Sidebar

Меню

Заетост, квалификация и обучение

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 06

  Рубрика: Трудови отношения

  Общото събрание и Събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи
  авторски материал
  Автор / източник: Чавдар Христов
  стр. 5

  Практически проблеми на трудовото право, свързани с професионалната квалификация
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 9

  Трудовите правоотношения се запазват при промяна на работодателя
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 19

  Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Йорданов
  стр. 22

  Относно размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
  стр. 30


  Рубрика: Държавна служба

  Допълнителни условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба, и необходими документи за заемане на съответната длъжност
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 35


  Рубрика: Човешки ресурси

  Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития
  авторски материал
  Автор / източник: Мартин Захариев, Пламена Георгиева
  стр. 42


  Рубрика: Заплащане и обезщетения

  Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 48


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
  авторски материал
  Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
  стр. 50


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Процедури за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда в Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Михаил Илиев
  стр. 57


  Рубрика: Социална интеграция

  За правата и частната собственост в осигуряването, и за отговорностите на държавата
  авторски материал
  Автор / източник: Ася Гонева
  стр. 74

  Относно увеличението на пенсиите от 1 юли 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Атанасова
  стр. 82


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Възстановяване на здравноосигурителни права
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 85


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
  административна практика
  Автор / източник: МТСП


  Рубрика: Социалн
  а фактология
  стр. 87

  "Важно е да знаете!"

 • Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 08

  Рубрика: Трудови отношения

  Недействителност на трудовия договор
  авторски материал
  Автор / източник: Кругер Милованов
  стр. 5

  Определяне размера на средствата за социално-битово и културно обслужване в бюджетната сфера
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Маркова
  стр. 16

  Колко време мога да получавам обезщетение за временна неработоспособност след уволнението ми?
  авторски материал
  Автор / източник: Стойна Сербезова
  стр. 18

  Правилата на Кодекса на труда може да се налагат и принудително
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 22


  Рубрика: Държавна служба

  Преглед на промените в Закона за държавния служител - 1
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 25


  Рубрика: Човешки ресурси

  Какво им липсва на моите работници и/или служители, за да работят по-добре
  авторски материал
  Автор / източник: Вяра Гюрова
  стр. 38


  Рубрика: Заплащане и обезщетения

  Минималната заплата в България след 1999 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Любомир Стефанов, проф. д-р
  стр. 48


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
  авторски материал
  Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
  стр. 63


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 68


  Рубрика: Социално осигуряване

  Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 81


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в България
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 87


  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

  Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
  административна практика
  Автор / източник: МТСП


  Рубрика: Социалн
  а фактология
  стр. 91

  "Важно е да знаете!"

Книги