Меню

2020

Заглавие
Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Социално осигуряване – 2020 година
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Кодекс на труда – 2020
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Човешки ресурси. Трудови отношения. Социално осигуряване. Пролет 2020
Длъжностно лице по защита на данните в общините, областните администрации и общинските предприятия
Промените в Гражданския процесуален кодекс