Меню

2020

Заглавие
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОЛЕТ 2020
Длъжностно лице по защита на данните в общините, областните администрации и общинските предприятия
Актуални въпроси на облигационното и търговското право. Несъстоятелност. Потребителски кредити. Особени залози. Обезпечаване с дружествени дялове, акции и търговски ценни книги
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Промените в Гражданския процесуален кодекс