Меню

2019

Заглавие
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 01
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 01
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъци и счетоводство - Пролет 2019
Промените в данъчните закони за 2019 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Трудов календар през 2019 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден