Sidebar

Меню

2019

Заглавие
Трудови отношения - 2019 г.
Трудов календар през 2019 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
Социално осигуряване – 2020 година
Социално осигуряване – 2019 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Промените в данъчните закони за 2019 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Промените в гражданския процесуален кодекс
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Преобразуване на търговски дружества
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г.
Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти в България за 2019 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Новото данъчно законодателство през 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани