Меню

Семинар в Бургас

Заглавие
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.