Sidebar

Меню

2017

Заглавие
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Граждански процесуален кодекс
Данъци и счетоводство - Пролет 2017
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК
Кодекс на труда - 2017
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Новото данъчно законодателство през 2017 г.
Новото данъчно законодателство през 2018 г.
Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

Книги