Меню

2016

Заглавие
Семинар по годишно счетоводно приключване на 2016 г. за бюджетните организации. Начисляване на амортизации
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. - Испания, Португалия
Семинар по данък върху добавената стойност през 2016 г.
Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016 г.
Обществени поръчки 2016 г.
Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите
Закон за счетоводството – 2016
Трудови отношения 2016
Новото данъчно законодателство през 2016 г.
Кои са почивните дни през 2016 г. и заплащане на труда, положен по време на официалните празници
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.